เมื่อแบรนด์ไม่แข็งแรงไม่เป็นที่รู้จัก ทำตลาดยิ่งยากขึ้นทุกวัน

  • ยอดขายดีเมื่อทำตลาด แต่เมื่อไม่ทำตลาดยอดขายก็หดตัว
  • คนจำสินค้าไม่ได้ ซื้อเพราะโปรโมชั่น
  • แบรนด์ไม่แข็งแรง สู้กับคู่แข่งไม่ได้
  • แบรนด์ไม่มีจุดเด่น ไม่มีจุดขาย
  • รายได้ได้จากการขายและการทำกิจกรรมการขายเพียงอย่างเดียว
  • ไม่มีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่จริงจัง
  • การออกแบบต่างๆไม่สอดคล้องกัน

แบรนด์ไม่แข็งแรงก็เหมือนกับธุรกิจรากฐานไม่ดี สร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเป็นที่จดจำพร้อมกับเพิ่มยอดขายเติบโตอย่างมั่นคงด้วยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้ คือคิดชื่อแบรนด์ แต่เป็นภาพรวมเป็นประสบการณ์ทั้งหมดในการสัมผัสกับแบรนด์ๆนั้น การมีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ดีทำให้การกำหนดกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การทำแผนและกำหนดกลยุทธ์แบรนด์และการทำ Branding จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการทำ Bradning นั้นจะประกอบด้วยการวาง Positioning, การเลือกกลุ่มเป้าหมาย, การเลือก Segmentation, และการกำหนดจุดยืนของแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

สิ่งที่จะได้ในการสร้างแบรนด์ (branding)

กลยุทธ์แบรนด์ (Branding)

การกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ให้กับธุรกิจและสินค้า โดยการรวม Positioning, Targeting, และ Segmentation

การแบ่งกลุ่มตลาด (Segmentation)

แบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับ Positioning

ตำแหน่งการตลาด (Positioning)

กำหนดตำแหน่งการตลาดและ Value Propositioning ที่เป็นใจความสำคัญของแบรนด์ และช่องว่างการตลาด

กลุ่มเป้าหมาย (Targeting)

เลือกกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองสำหรับธุรกิจและสินค้า

การสร้างแบรนด์ (Branding) เหมาะกับใคร

ผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจ

หากก่อนเริ่มต้นธุรกิจสามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ให้ชัดเจน จะสามารถสร้างและออกแบบสินค้า แพคเกจ โลโก้ และโฆษณาให้เหมาะสมได้ตั้งแต่เริ่มต้น

ผู้ที่มีแบรนด์แล้วแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ

สำหรับสินค้าที่มีการทำแบรนด์แล้ว แต่ว่าไม่มีการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ที่ดีทำให้ ยังไม่สามารถใช้ความได้เปรียบในเรื่องแบรนด์ได้เต็มที่

ผู้ที่เน้นการขายและทำตลาด

การขายและการทำตลาดโปรโมชั่นต่างๆสามารถทำยอดขายได้ทันทีแต่จะได้เติบโตในระยะยาวเมื่องบการทำตลาดและการขายลดลง

โรงงานและสินค้าที่ไม่มีแบรนด์

สินค้า OEM และสินค้าที่ไม่มีความแตกต่างไม่มีแบรนด์ จะทำตลาดได้ด้วยการขายที่ดีและราคาที่ตำ่กว่าแต่เมื่อสูญเสียจุดเด่นในเรื่องนี้ไปจะจำเป็นต้องมีการสร้างแบรนด์มาชดเชย

WHY CONSULT WITH US?

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

expert

ให้คำปรึกษาและวางแผนโดยสร้างจากประสบการณ์จริงจากธุรกิจหลากหลายรูปแบบและแผนงานที่หลากหลายธุรกิจ

efficiency

ให้คำปรึกษาที่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและได้ผลจริง สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ และเหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจแต่ละอย่าง

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

delivery

ทำงานตามเวลาที่กำหนด ตาม schedule และ deadline มีการอัพเดทสถานะเป็นระยะอยู่ตลอด พร้อมกับเมื่อจบงานจะมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ

details

ใส่ใจรายละเอียดและเก็บรายละเอียดมากเพียงพอที่จะให้คำปรึกษา พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนงานให้มากพอที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

workshop & Q&A

มีการทำ workshop และตอบข้อสงสัยต่างๆ