เมื่อการเริ่มต้นธุรกิจและการดำเนินธุรกิจติดขัดปัญหาต่างๆ

  • มีสินค้าดีมากมายแต่กลับขายไม่ได้
  • ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายอย่างไรดี
  • ขาดทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจ/การตลาด
  • ไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน
  • การแข่งขันรุนแรง สู้คู่แข่งไม่ได้
  • ทำตลาดออนไลน์ไม่เป็น และไม่ได้ใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยทำตลาด
  • ไม่รู้ว่าจะต้องทำตลาดและทำตลาดออนไลน์อย่างไร
  • ขาดประสบการณ์และขาดความเข้าใจในการทำธุรกิจ
  • ไม่แน่ใจว่าสินค้ามีตลาดหรือไม่
  • ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นธุรกิจยังไง

หากคุณมีปัญหาเหล่านั้น สามารถปรึกษาธุรกิจได้ง่ายๆกับ Smart Startup Academy ที่พร้อมให้คำปรึกษากับธุรกิจของคุณเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้

สร้างแผนธุรกิจและโมเดลธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับการแข่งขันและเหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมสร้างความแตกต่างและจุดเด่นให้ธุรกิจเติบโต

ที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเน้นไปยังการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ด้านการตลาด เช่น แผนธุรกิจ แผนการตลาด การตลาดออนไลน์ คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มเป้าหมาย แนวทางและกลยุทธ์การทำธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด แผนการตลาดออนไลน์ การทำ 4P (Product Price Place Promotion) โดยให้คำปรึกษาตัวต่อตัวและทางโทรศัพท์ตามวันเวลาที่ได้นัด ซึ่งในการให้คำปรึกษาจะเป็นทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจมามากกว่า 15 ปีและผ่านประสบการณ์การทำตลาดและธุรกิจหลากหลายสินค้า หลากหลายธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจการแพทย์และโรงพยาบาล ธุรกิจเครื่องสำอางความสวยงามอาหารเสริม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ E-Commerce ธุรกิจการเงินธนาคาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดย่อม (SME) ธุรกิจซื้อมาขายไปและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายธุรกิจ

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

สิ่งที่จะได้ในการปรึกษาธุรกิจและแผนการตลาด

ให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์ปัญหา

ตอบโจทย์ธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง โดยเน้นไปทางปัญหาธุรกิจและปัญหาการทำตลาดที่มีกับธุรกิจ

สามารถนำไปตัดสินใจดำเนินงานต่อได้

คำแนะนำในการทำธุรกิจพร้อมกับแนวทางการดำเนินงานและ action plan สำหรับปัญหาหรือโจทย์นั้นๆ

ให้บริการตัวต่อตัว

สามารถปรึกษาและวางแผนตัวต่อตัว ประชุมพร้อมกัน หรือว่าสามารถปรึกษาผ่านโทรศัพท์ได้

ให้คำแนะนำเป็นรายธุรกิจ

ใช้ประสบการณ์แนะนำเป็นรายธุรกิจ เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจนั้นๆทำให้ชี้ชัดปัญหาและแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจาะลึกรายละเอียด

เก็บรายละเอียดมากพอพร้อมให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับทุกๆรายละเอียดที่มี

คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

คำแนะนำและแผนที่ให้ไปสามารถนำไปใช้ไปปฏิบัติได้จริง

การปรึกษาธุรกิจและการตลาดเหมาะกับใคร

ผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ นักศึกษา แม่บ้าน หรือใครก็ตามที่กำลังวางแผนจะเริ่มธุรกิจ และต้องการวางแผนและมองเห็นภาพธุรกิจให้ชัดขึ้น

ผู้ที่เริ่มต้นแล้วแต่อยากได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจแล้ว แต่พบเจอปัญหาในการทำงาน โดยที่ไม่มีแนวทาง ไม่มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้ยังไม่ได้บรรลุตามเป้าหมาย หรือต้องการให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ

สำหรับคนที่มีสินค้าแล้ว ไม่ว่าจะกำลังวางแผนอยู่ หรือกำลังผลิตสินค้า หรือเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการและมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ที่ยังไม่มีไอเดียในการทำธุรกิจ

สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไรดี จะต้องวางแผน จะต้องเริ่มอย่างไร แต่มีแนวคิดอยากทำธุรกิจในอนาคต

WHY CONSULT WITH US?

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

expert

ให้คำปรึกษาและวางแผนโดยสร้างจากประสบการณ์จริงจากธุรกิจหลากหลายรูปแบบและแผนงานที่หลากหลายธุรกิจ

efficiency

ให้คำปรึกษาที่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและได้ผลจริง สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ และเหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจแต่ละอย่าง

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

delivery

ทำงานตามเวลาที่กำหนด ตาม schedule และ deadline มีการอัพเดทสถานะเป็นระยะอยู่ตลอด พร้อมกับเมื่อจบงานจะมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ

details

ใส่ใจรายละเอียดและเก็บรายละเอียดมากเพียงพอที่จะให้คำปรึกษา พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนงานให้มากพอที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

workshop & Q&A

มีการทำ workshop และตอบข้อสงสัยต่างๆ