หากคุณเจอปัญหาในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจ

  • กำลังเริ่มธุรกิจหรืออยู่ในช่วงวางแผนเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
  • ทำงานแบบไม่มีแบบแผน
  • ไม่รู้จะวางแผนธุรกิจอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ 
  • ไม่รู้ว่าแผนธุรกิจควรจะเป็นแบบไหน 
  • ไม่รู้ว่าจะใช้โมเดลธุรกิจอะไรเพื่อเป็นโมเดลที่เหมาะสมในการแข่งขันในตลาด
  • ไม่รู้ว่าจะเขียนแผนธุรกิจและสร้างโมเดลธุรกิจอย่างไร

เริ่มต้นธุรกิจกับที่ปรึกษาและวางแผนธุรกิจโดยการใช้ Business Model Canvas 

สร้างแผนธุรกิจและโมเดลธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับการแข่งขันและเหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมสร้างความแตกต่างและจุดเด่นให้ธุรกิจเติบโต 

สร้างธุรกิจด้วย 9 หมวดที่สำคัญสำหรับการทำแผนธุรกิจและโมเดลธุรกิจ ได้แก่ Value Propositions, Customer Segments, Customer Relationship, Channels, Key Activities, Key Resources, Key Partners, Cost, Revenue จะทำให้เกิดความแตกต่างกับคู่แข่ง และสามารถหาจุดแตกต่างในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนธุรกิจ business model canvas

ประโยชน์ในการทำ Business Model Canvas

ใช้แทนแผนธุรกิจแบบเดิม

ใช้เวลาไม่มากในการทำ Business Model Canvas แทนแผนธุรกิจเดิมที่ใช้เวลานาน

สื่อสารกับคนในทีม

สามารถให้คนในทีมทั้งทีมสามารถเห็นภาพเดียวกันและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

สามารถใช้กับองค์กร แบรนด์ หรือว่าแต่ละประเภทสินค้าได้

สามารถมองภาพรวมธุรกิจ

เห็นภาพรวมธุรกิจได้ครบถ้วน และสามารถปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงแต่ละส่วนได้ง่าย

ปรับเปลี่ยนแผนได้ง่าย

สามารถทดสอบและปรับเปลี่ยนตัวแปรต่างๆเพื่อปรับให้เหมาะสมมากขึ้นได้ตลอดเวลา

มีหลักที่ชัดเจนและวัดผลได้

สามารถแยกเป็น 9 หมวดหมู่ที่ชัดเจน และสามารถตั้ง KPI ของแต่ละหมวดได้

แผน Business Model canvasนี้เหมาะกับใคร

ผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ นักศึกษา แม่บ้าน หรือใครก็ตามที่กำลังวางแผนจะเริ่มธุรกิจ และต้องการวางแผนและมองเห็นภาพธุรกิจให้ชัดขึ้น

ผู้ที่เริ่มต้นแล้วแต่อยากได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจแล้ว แต่พบเจอปัญหาในการทำงาน โดยที่ไม่มีแนวทาง ไม่มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ทำให้ยังไม่ได้บรรลุตามเป้าหมาย หรือต้องการให้ผลลัพธ์ดีขึ้น

ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ

สำหรับคนที่มีสินค้าแล้ว ไม่ว่าจะกำลังวางแผนอยู่ หรือกำลังผลิตสินค้า หรือเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการและกำลังจะใช้แผนธุรกิจในการทำงาน

ผู้ที่ไม่มีแผนธุรกิจ

สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว แต่ไม่มีแบบแผน ไม่มีรูปแบบ สามารถนำ Business Model Canvas มาเป็นต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคตต่อไป

WHY CONSULT WITH US?

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

expert

ให้คำปรึกษาและวางแผนโดยสร้างจากประสบการณ์จริงจากธุรกิจหลากหลายรูปแบบและแผนงานที่หลากหลายธุรกิจ

efficiency

ให้คำปรึกษาที่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและได้ผลจริง สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ และเหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจแต่ละอย่าง

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

delivery

ทำงานตามเวลาที่กำหนด ตาม schedule และ deadline มีการอัพเดทสถานะเป็นระยะอยู่ตลอด พร้อมกับเมื่อจบงานจะมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ

details

ใส่ใจรายละเอียดและเก็บรายละเอียดมากเพียงพอที่จะให้คำปรึกษา พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนงานให้มากพอที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

workshop & Q&A

มีการทำ workshop และตอบข้อสงสัยต่างๆ