ทำธุรกิจบนความเสี่ยง บนความคาดเดา ที่ไม่รู้จักลูกค้า ไม่รู้จักคู่แข่ง ไม่รู้จักธุรกิจ

  • ไม่รู้ว่าธุรกิจนี้ปัจจัยในการทำให้ประสบความสำเร็จ (Key Success Factor) คืออะไร
  • ไม่รู้ว่าคู่แข่งคือใคร
  • ไม่รู้ว่าสินค้าทำไมถึงขายไม่ดี
  • ออกสินค้าใหม่ที่ลูกค้าไม่ต้องการ
  • สินค้ามีความแตกต่าง แต่กลับไม่สามารถแข่งขันได้
  • ไม่รู้ว่า Concept สินค้านั้นๆจะมีตลาดหรือไม่
  • ไม่รู้ว่าสินค้าของคุณกับคู่แข่งใครดีกว่ากัน
  • ไม่รู้ว่าลูกค้าชอบสินค้าแบบไหน
  • ไม่รู้ว่าจะต้องทำการตลาดกับลูกค้าอย่างไร

รู้เขารู้เราด้วยการทำ Business Analysis เข้าใจตลาด เข้าใจลูกค้า เข้าใจคู่แข่ง และเข้าใจธุรกิจแบบ 360 องศา รู้มากกว่า ก็ไปได้ไกลกว่า

วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ทำการศึกษาความต้องการของลูกค้า ทดสอบตลาดและไอเดีย (Test Concept) เพื่อเข้าใจว่าตลาดต้องการอะไร จะแข่งขันด้วยรูปแบบไหน คู่แข่งกำลังทำอะไรและใช้กลยุทธ์อะไรเป็นสำคัญ สร้างยุทธศาสตร์แข่งขันที่ได้เปรียบพร้อมสร้าง Competitve Competitor ในการแข่งขัน ค้นหาจุดเด่น จุดด้อยของธุรกิจตัวเองเพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ในอนาคต

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

สิ่งที่จะได้ในการทำการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business analysis)

ข้อมูลสรุปทั้งหมด

ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาธุรกิจ, ผู้บริโภคและคู่แข่งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด

Competitor Analysis

เข้าใจกลยุทธ์คู่แข่ง และเข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจของคู่แข่ง

Consumer Insight

สามารถเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค เข้าใจกลุ่มเป้าหมายและสามารถนำไปเลือกกลุ่มเป้าหมายได้

SWOT Analysis

เข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของธุรกิจตัวเองพร้อมกับแนวทางการชูจุดแข็งลบจุดด้อย

การวิเคราะห์ธุรกิจ (business analysis) เหมาะกับใคร

ผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ นักศึกษา แม่บ้าน หรือใครก็ตามที่กำลังวางแผนจะเริ่มธุรกิจ แต่ยังไม่มีข้อมูลมากพอในการคิดกลยุทธ์และสร้างธุรกิจ

ผู้ที่เริ่มต้นแล้วแต่อยากได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจแล้ว แต่การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยการคาดเดาและการคาดคะเนเรื่องราวต่างๆ โดยยังมีเรื่องที่จำเป็นต้องรู้แต่ยังไม่รับรู้เกี่ยวกับลูกค้าและมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อนำไปใช้พัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจ

ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ

สำหรับคนที่มีสินค้าแล้ว ไม่ว่าจะกำลังวางแผนอยู่ หรือกำลังผลิตสินค้า หรือเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการและไม่มีข้อมูลมากพอในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ที่ยังไม่มีไอเดียในการทำธุรกิจ

สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนั้นแต่ยังไม่มีไอเดียในการริเริ่ม การทำการวิจัยการตลาดจะช่วยให้เข้าใจและสามารถสกรีนไอเดียต่างๆที่มีแนวโน้มที่ดีมาทำเป็นธุรกิจได้พร้อมทั้งวิเคราะห์การแข่งขันต่างๆ

WHY CONSULT WITH US?

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

expert

ให้คำปรึกษาและวางแผนโดยสร้างจากประสบการณ์จริงจากธุรกิจหลากหลายรูปแบบและแผนงานที่หลากหลายธุรกิจ

efficiency

ให้คำปรึกษาที่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและได้ผลจริง สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ และเหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจแต่ละอย่าง

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

delivery

ทำงานตามเวลาที่กำหนด ตาม schedule และ deadline มีการอัพเดทสถานะเป็นระยะอยู่ตลอด พร้อมกับเมื่อจบงานจะมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ

details

ใส่ใจรายละเอียดและเก็บรายละเอียดมากเพียงพอที่จะให้คำปรึกษา พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนงานให้มากพอที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

workshop & Q&A

มีการทำ workshop และตอบข้อสงสัยต่างๆ