เมื่อการทำตลาดออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน

  • ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นทำตลาดออนไลน์อย่างไร
  • ไม่รู้ว่าจะต้องทำตลาดออนไลน์อย่างไรดี
  • ไม่รู้ว่าจะเลือกเครื่องมือออนไลน์อะไรบ้าง
  • ไม่รู้ว่าจะต้องใช้งบระหว่างเครื่องมือออนไลน์แต่ละตัวยังไงดี
  • ไม่รู้ว่าจะวางแผนการตลาดออนไลน์อย่างไร
  • ไม่รู้ว่าจะต้องทำโฆษณาอย่างไรให้ดีมีประสิทธิภาพ
  • ทำโฆษณาออนไลน์และการตลาดออนไลน์ไปแล้วกลับไม่ได้ผลดี
  • ไม่รู้ว่าจะต้องปรับยังไงให้ได้ผลดีขึ้น

แก้ปัญหาการทำตลาดออนไลน์และโฆษณาออนไลน์ ด้วย Online Marketing Plan แผนการตลาดออนไลน์พร้อมดูและและทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจของคุณ

สร้างแผนธุรกิจและโมเดลธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับการแข่งขันและเหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมสร้างความแตกต่างและจุดเด่นให้ธุรกิจเติบโตดู

สร้างแผนการตลาดออนไลน์และการโฆษณาออนไลน์ พร้อมทั้งทำโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดให้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งจะทำให้เรื่องการทำตลาดและทำโฆษณาออนไลน์เป็นเรื่องง่าย โดยจะดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการตลาดออนไลน์ การกำหนดกลยุทธ์ การเลือกเครื่องมือ การวางงบต่างๆ การกำหนดระยะเวลาการทำโฆษณา การเลือกสื่อ พร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดโฆษณาให้ดีขึ้นโดยเน้นให้บรรลุเป้าหมายและลดต้นทุนการทำตลาดออนไลน์

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

สิ่งที่จะได้ในการวางแผนการตลาดและดูแลโฆษณาการตลาดออนไลน์

สร้างแผนการตลาดออนไลน์

แผนการตลาดออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ธุรกิจภายนอกและภายใน พร้อม Action Plan

การเลือกเครื่องมือออนไลน์ที่ถูกต้อง

เมื่อเครื่องมือการตลาดออนไลน์มีอยู่มากมาย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและผสมผสานในแต่ละช่วงเวลา

เลือกสื่อจัดวางโฆษณาตามแพลน

การเลือกสื่อต่างๆ การเลือกบทความ การเลือกสินค้าที่จะนำมาโปรโมทให้เหมาะสมกับช่วงการทำโปรโมชั่น

กำหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

วางแผนการตลาดออนไลน์ตาม Sales Funnel (AIDA) และเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมในแต่ละ stage ได้

กำหนดงบการตลาดออนไลน์​

กำหนดงบสำหรับแต่ละเครื่องมือการตลาดออนไลน์ จะใช้งบมากน้อยเท่าไรในแต่ละ Sales Funnel (AIDA)

ปรับเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา

ปรับแต่งโฆษณาและการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมกับลดต้นทุนการทำตลาดให้ดีขึ้น

แผนการตลาดออนไลน์และบริการดูแลโฆษณาออนไลน์เหมาะกับใคร

ผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ นักศึกษา แม่บ้าน หรือใครก็ตามที่กำลังวางแผนจะเริ่มธุรกิจ ที่ต้องใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ในการทำตลาด

ผู้ที่เริ่มต้นแล้วแต่อยากได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำตลาดออนไลน์ในธุรกิจแล้ว แต่พบเจอปัญหาในการทำงาน และต้องการให้ผลลัพธ์การทำตลาดออนไลน์ดีขึ้น

ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ

สำหรับคนที่มีสินค้าแล้ว ไม่ว่าจะกำลังวางแผนอยู่ หรือกำลังผลิตสินค้า หรือเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการและมีใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ในการทำตลาด

ผู้ที่ยังไม่ได้ทำตลาดออนไลน์

สำหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้ทำตลาดออนไลน์ สามารถนำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์มาผสมและประยุกต์เพิ่มกับการทำตลาดแบบดั้งเดิมหรือออฟไลน์ให้ดีขึ้นได้

WHY CONSULT WITH US?

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

expert

ให้คำปรึกษาและวางแผนโดยสร้างจากประสบการณ์จริงจากธุรกิจหลากหลายรูปแบบและแผนงานที่หลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจการส่งออก ธุรกิจการเงินธนาคาร ธุรกิจรถยนต์ ธุรกิจโรงงาน ธุรกิจความสวยงามและเครื่องสำอาง ธุรกิจการก่อสร้างและอสังหา ธุรกิจอาหารเสริม ธุรกิจออนไลน์ และอื่นๆ 

efficiency

ให้คำปรึกษาที่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและได้ผลจริง สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ และเหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจแต่ละอย่าง

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

delivery

ทำงานตามเวลาที่กำหนด ตาม schedule และ deadline มีการอัพเดทสถานะเป็นระยะอยู่ตลอด พร้อมกับเมื่อจบงานจะมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ

details

ใส่ใจรายละเอียดและเก็บรายละเอียดมากเพียงพอที่จะให้คำปรึกษา พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนงานให้มากพอที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

workshop & Q&A

มีการทำ workshop และตอบข้อสงสัยต่างๆ