หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาต่างๆในการทำตลาดออนไลน์

  • เจอปัญหาไม่รู้ทำตลาดออนไลน์อย่างไร
  • เริ่มต้นทำตลาดออนไลน์แล้วแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
  • เสียค่าโฆษณาเยอะแต่ได้ลูกค้ากลับมาน้อย
  • ไม่รู้จะต้องทำโฆษณายังไง ไม่รู้การตั้งค่าต่างๆ
  • ไม่รู้จะปรับโฆษณาอย่างไรให้ได้ผลดี
  • ตั้งค่าต่างๆไม่เป็น
  • ไม่สามารถวัดผลโฆษณาได้ ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือตัวไหนวัดผล

ทำตลาดออนไลน์ทำโฆษณาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมตั้งค่าการวัดผลให้ถูกต้องเพื่อการปรับปรุงแคมเปญโฆษณาในได้ผลดีด้วยบริการการทำตลาดออนไลน์

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการทำตลาดออนไลน์และติดตั้งเครื่องมือการวัดผลออนไลน์ โดยการติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการวัดผล พร้อมเริ่มทำโฆษณาออนไลน์ทั้งใน Facebook Google Instagram Twitter Youtube Line@ และปรับปรุงโฆษณาให้ได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้นและประหยัดงบมากขึ้น

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

สิ่งที่จะได้ในการทำโฆษณาออนไลน์ (social network & ads)

ติดตั้งเครื่องมือวัดผล

ติดตั้งเครื่องมือ analytics ต่างๆ และการวัดผล conversion ทุกๆ conversion เพื่อนำมาประเมินผลการโฆษณา

บทสรุปและรายงานประจำเดือน

มีการนำสรุปตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ดูเป็นรายเดือน เพื่อเห็นภาพรวมและประสิทธิภาพในการทำโฆษณา

ทำโฆษณาตามงบประมาณที่กำหนด

กำหนดงบและใช้งบต่างๆในโฆษณาที่ได้ทำให้อยู่ในกรอบงบประมาณรายวัน รายเดือน หรือ รายปีตามที่กำหนด

ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น

นำตัวเลขต่างๆมาวิเคราะห์และประเมิณเพื่อที่จะพัฒนาแคมเปญโษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำโฆษณาออนไลน์​ (Social Network) เหมาะกับใคร

ผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ นักศึกษา แม่บ้าน หรือใครก็ตามที่กำลังวางแผนจะเริ่มธุรกิจและมองการทำตลาดออนไลน์เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ผู้ที่เริ่มต้นแล้วแต่อยากได้ผลลัพท์ที่ดีขึ้น

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำตลาดออนไลน์อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ผลลัพท์ที่ดี สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นและวัดผลให้ได้ดีขึ้นได้และสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้า เพิ่มรายได้ได้

ผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ

สำหรับคนที่มีสินค้าแล้ว ไม่ว่าจะกำลังวางแผนอยู่ หรือกำลังผลิตสินค้า หรือเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการและไม่มีข้อมูลมากพอในการดำเนินธุรกิจและต้องการใช้สื่ออนไลน์

ผู้ที่ไม่ได้ใช้การทำตลาดออนไลน์

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้การทำตลาดออนไลน์และต้องการทำตลาดออนไลน์ ทำโฆษณาออนไลน์ สามารถเริ่มต้นโฆษณาออนไลน์ได้แม้จะไม่มีความชำนาญหรือประสบการณ์ในการทำตลาดออนไลน์

WHY CONSULT WITH US?

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

expert

ให้คำปรึกษาและวางแผนโดยสร้างจากประสบการณ์จริงจากธุรกิจหลากหลายรูปแบบและแผนงานที่หลากหลายธุรกิจ

efficiency

ให้คำปรึกษาที่เน้นการนำไปใช้ได้จริงและได้ผลจริง สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจ และเหมาะสมกับธรรมชาติของธุรกิจแต่ละอย่าง

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

delivery

ทำงานตามเวลาที่กำหนด ตาม schedule และ deadline มีการอัพเดทสถานะเป็นระยะอยู่ตลอด พร้อมกับเมื่อจบงานจะมีการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ

details

ใส่ใจรายละเอียดและเก็บรายละเอียดมากเพียงพอที่จะให้คำปรึกษา พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนงานให้มากพอที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้

ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาการตลาด ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

workshop & Q&A

มีการทำ workshop และตอบข้อสงสัยต่างๆ